Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Током септембра 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих оваца за 51,6%, говеда за 29,2% и живине за 7,9%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 7,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 45,8%, говеда за 30,2%, живине за 9,4%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 11,8%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих говеда за 8,7%, као и смањење броја заклане живине за 11,3%, оваца за 13,8% и свиња за 20,5%. У истом периоду је забиљежено само повећање нето тежине закланих говеда за 8,8%, као и смањење нето тежине заклане живине за 10,4%, оваца за 12,5% и свиња за 19,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ