Индекси индустријске производње, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2019. године, у поређењу са августом 2019. године мања је за 3,6%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2019. године, у поређењу са септембром 2018. године, мања је за 9,2%.

 

У септембру 2019. године у односу на август 2019. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 4,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 3,8%, капиталних производа за 9,9% и енергије за 14,3%.

 

У септембру 2019. године у односу на септембар 2018. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 4,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 1,2%, капиталних производа за 17,3%, енергије за 20,3% и трајних производа за широку потрошњу за 23,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2019. године у поређењу са августом 2019. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 2,3%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 7,0% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 14,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2019. године у поређењу са септембром 2018. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 1,4%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 7,1% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 14,3%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ