Свјетски дан туризма, 27. септембар 2019.

 

 

 

Свјетски дан туризма обиљежава се сваке године 27. септембра, а под покровитељством UNWTO. Његова је сврха потицање свијести глобалне заједнице о друштвеној, културној, политичкој и економској вриједности туризма и доприносу који овај сектор може дати у постизању циљева одрживог развоја. У 2019. години, фокус је дат на вјештинама, едукацији и радним мјестима током цијеле године. 

 

По избору UNWTO -а, овогодишња централна прослава ће се одржати у Њу Делхију с темом „Туризам и радна мјеста: боља будућност за све".

 

Улога туризма у отварању нових радних мјеста често је потцијењена. Чињеница је да туризам ствара око 10% радних мјеста у свијету. Потребне су нове политике како би се максимализовао потенцијал туризма у отварању нових и бољих радних мјеста, посебно за жене и младе. То све прати и одражавање и напредак у технологији.

 

Политике и акције требају бити усмјерени и према рјешавању тренутне неусклађености између туристичких вјештина које се подучавају и оних које туристички послодавци требају.

 

Ово захтијева холистички приступ у будућем раду у сектору туризма, уз појачану сарадњу свих актера, укључујући јавни и приватни сектор.