Саопштење за медије, 23. септембар 2019.

 

Просјечна плата након опорезивања у августу 910 КМ.

Највиша просјечна плата након опорезивања у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 403 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 628 КМ.

 

Мјесечна инфлација у августу 2019. године -0,3%.

Годишња инфлација (VIII 2019/VIII 2018) 0,1%.

 

Десезонирана индустријска производња (VIII 2019/VII 2019) већа 1,5%.

Календарски прилагођена индустријска производња (VIII 2019/VIII 2018) већа 2,8%.

Број запослених у индустрији (VIII 2019/VII 2019) мањи 0,6%.

 

Покривеност увоза извозом у периоду јануар - август 2019. године 76,2%.

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 23. СЕПТЕМБАР 2019.