Јавна канализација, 2018.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2018. години испуштено је укупно 27 214 000 m³ отпадних вода, што је за 0,6% мање у односу на 2017. годину.

Од укупне количине 20 875 000 m³ или 76,7% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 63 000 m³, што чини 0,2% од укупне количине испуштених вода.

У 2018. години у водотоке је испуштено 0,9% мање непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 22 101 000 m³, што чини 81,2% од укупне количине испуштених отпадних вода.

У 2018. години било је 2 841 000 m³ пречишћених отпадних вода што је повећање од 6,8% у односу на 2017. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 616 000 m³ или 92,1% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.

Дужина канализационе мреже у 2018. години износи 1 725 km, а евидентирано је 121 393 канализационих прикључака.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ