Клање стоке и живине у кланицама, јул 2019.

 

 

 

 

 

Током јула 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих оваца за 52,9%, живине за 21,1%, свиња за 13,1% и говеда за 1,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 60,7%, живине за 20,8%, свиња за 11,1%, као и нето тежине закланих говеда за 1,6%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих овaца за 53,1%, свиња за 14,1%, говеда за 13,8% и живине за 9,3%. Истовремено је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 33,8%, свиња за 10,1%, живине за 8,0% и говеда за 5,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ