Индекси потрошачких цијена, јун 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,6%.


У односу на јун 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године, индекс одјељка Комуникације виши је за 0,3%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,2%, док су индекси одјељака Здравство, Рекреација и култура и Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекси одјељака Образовање и Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,8%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 1,2%, док су индекси одјељака Намјештај и покућство и Превоз нижи за по 0,2%. Индекс одјељка Становање нижи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ