Годишња саопштења социјалне заштите, 2017. година

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 2017.                                                                                                                                           

 

 

КОРИСНИЦИ ДОДАТКА НА ДЈЕЦУ                                                                          

 

   

 

КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

   

 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

  

 

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ