Средње образовање, крај 2017/2018. и почетак 2018/2019.

 

 

 

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2017/2018 - почетак 2018/2019.                                                                                    

 

   Наставно особље средњих школа 

   Средње школе по пољима образовања

   Средње школе (почетак школске године)

   Средње школе (крај школске године)