Индустријска производња PRODCOM 2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2018. години у Републици Српској, коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 5 893 956 173 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 2 663 564 407 КМ, што представља 45,2% укупне вриједности продаје индустријских производа.


Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 4 345 236 733 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 286 369 627 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 222 104 201 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 40 245 612 КМ.


Продаја властитих индустријских производа износила је 5 624 181 607 КМ, што представља 95,4% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 269 774 565 КМ или 4,6% укупне вриједности продаје.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ