Индекси обима пољопривредне производње, 2018.

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2018. години у односу на претходну 2017. годину, већи  је за 17,3%.

 

На повећање обима пољопривредне производње у 2018. години утицало је повећање биљне производње за 42,6%, док је истовремено смањена сточна производња за 3,2%.

 

У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2018. години, сточна производња учествује са 45,6%, а биљна производња са 54,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ