Ученици основних школа по разредима, почетaк школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године, основне школе похађа 90 003 ученика што је у односу на претходну годину мање за 1 367 ученика или 1,5%. Учешће броја ученица у односу на укупан број ученика износи 48,8%.


У нижим разредима (ISCED 1) је 55,9% ученика, док је у вишим разредима (ISCED 2) 44,1%. У односу на почетак 2017/2018. године, број уписаних ученика у I разред је мањи за 1,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ