Робна размјена Републике Српске са иностранством (€, $), децембар 2012.