Ово је Република Српска, 2012.

 

 

 

Пред Вама је пето издање публикације „Ово је Република Српска" коју издаје Републички завод за статистику Републике Српске - тако да је то први јубилеј, ове већ популарне публикације, у којој се основни статистички подаци о Републици Српској приказују на једноставан и сликовит начин кроз занимљив свијет бројева, графикона и табела.

 

У овом издању, истичемо актуелне области живота и рада Републике Српске, у 28 поглавља, фокусирањем на петогодишњи период. По први пут у овој публикацији приказујемо ново истраживање - криминалитет у Републици Српској.

 

Вриједност публикације је и у томе  што врши упоређивање података из Републике Српске са подацима у окружењу, чиме читаоци свакако добијају нову димензију и реалну слику вриједности датих података.

 

 

Ово је Република Српска, 2012.                                                                                                                   

Ово је Република Српска, 2012. (EXCEL табеле)