Билтени угоститељства

 

 

 

Билтени угоститељство и туризам приказују податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Билтени се састоје од три поглавља.

 

У поглављу Преглед развоја угоститељства и туризма приказани су репрезентативни подаци о одређеним областима.

 

У поглављу Угоститељство приказан је промет у угоститељству по врсти услуга, тромјесечјима и мјесецима, те по општинама.

 

Поглавље Туризам приказује податке о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, врсти објеката за смјештај (приказани су и смјештајни капацитети по врсти објеката),  земљи пребивалишта и по општинама.