Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Умјетничка академија

 

Умјетничка академија је наставно-умјетничка јединица уни-верзитета која развија умјетничко стваралаштво у подручју умјетности.

Статистичка област:
Образовање