Чланци који садрже tag 'години'
Интегрисани систем социјалне заштите, 2018.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2018. години износио је 21,3%.   Код примитакa у социјалној заштити у 2018. години, преовладавају више

Издате грађевинске дозволе, децембар 2019.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у децембру 2019. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2018. години мањи је за 24,1% више

Индекси запослених у индустрији, децембар 2019.
          Број запослених у индустрији у децембру 2019. године у односу напросјечан мјесечни број запослених у 2018. години већи је за 0,2%, у односу наисти мјесец прошле више

претходна страна 2 од 209 сљедећа