Чланци који садрже tag 'години'
Индекси запослених у индустрији, август 2022.
            Број запослених у индустрији у августу 2022. године у односу на просјечан мјесечни број запослених у 2021. години већи је за 0,8%, у односу на више

Издате грађевинске дозволе, август 2022.
              Број издатих грађевинских дозвола за градњу у августу 2022. године у односу на август 2021. године већи је за 15,1% и у односу на више

Коначни подаци о индустријској производњи у 2021. години
      Према Плану рада Републичког завода за статистику Републике Српске за 2022. годину, коначни подаци о индустријској производњи у 2021. години биће расположиви од 1. октобрa 2022. године у бази података која се налази на званичној веб-страници више

претходна страна 2 од 290 сљедећа