Чланци који садрже tag 'години'
БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2020.
        У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2019. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2018. и 2019. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

Инвестиције, 2019. (претходни подаци)
            У овом Саопштењу објављују се подаци о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама у 2019. години.   више

претходна страна 2 од 224 сљедећа