Чланци који садрже tag 'години'
Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2021.
          Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2021. години, показују да 76,3% домаћинстава има приступ интернету. Нешто више од половине домаћинстава више

Јавни водовод, 2020.
            Јавни водоводи су у 2020. години захватили укупно 99 217 000 m³ воде, што је за 2,0% више него у 2019. години. Из јавних више

Јавна канализација, 2020.
            Системом јавне канализације у 2020. години испуштено је укупно 27 412 000 m³ отпадних вода, што је за 2,4% више у односу на 2019. више

претходна страна 2 од 258 сљедећа