Чланци који садрже tag 'години'
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2019. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2018. и 2019. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

Инвестиције, 2019. (претходни подаци)
            У овом Саопштењу објављују се подаци о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама у 2019. години.   више

Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2020. (претходни подаци)
            Укупно планиране сјетвене површине у 2020. години у Републици Српској износе 169 959 ha. У структури засијаних површина житарице су заступљене са 81,4%, повртно биље више

претходна страна 2 од 223 сљедећа