Чланци који садрже tag 'години'
Индекси запослених у индустрији, август 2023.
          Број запослених у индустрији у августу 2023. године у односу на јул 2023. мањи је за 0,6%, у односу на просјечан мјесечни број запослених у 2022. више

Издате грађевинске дозволе, август 2023.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у августу 2023. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2022. години већи је за 61,2% више

Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2022.
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2022. години износио је 21,5%. Код примитакa у социјалној заштити у 2022. години, преовладавају социјални више

страна 1 од 321 сљедећа