Чланци који садрже tag 'години'
Интегрисани систем социјалне заштите, 2019.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%. Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси више

Издате грађевинске дозволе, децмбар 2020.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у децембру 2020. године у односу на децембар 2019. године већи је за 32,9% и у односу на просјечан више

Индекси запослених у индустрији, децембар 2020.
          Број запослених у индустрији у децембру 2020. године у односу на просјечан мјесечни број запослених у 2019. години мањи је за 2,3%, у односу на исти више

страна 1 од 238 сљедећа