Чланци који садрже tag 'преузмите'
Просјечне плате запослених, јануар 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у јануару 2020. године износила је 914 КМ и мања је номинално за 2,6%, а реално за 3,0% у више

Индекси потрошачких цијена, јануар 2020.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.   У односу на више

Просјечне потрошачке цијене, јануар 2020.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више

страна 1 од 650 сљедећа