Чланци који садрже tag 'преузмите'
Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)
          У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2020. године, у односу на стање истог дана 2019. године, укупан број свиња већи је за 20,3%, више

Цијене продатих нових станова, прво тромјесечје 2021.
            Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у првом тромјесечју 2021. године већи је у односу на прво тромјесечје 2020. године зa 0,6%, a више

Индекси произвођачких цијена у станоградњи, прво тромјесечје 2021.
            Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у првом тромјесечју 2021. године у поређењу са четвртим тромјесечјем 2020. године више су за 1,8%. Посматрано према више

страна 1 од 820 сљедећа