ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Туризам 27.01.2023. децембар 2022. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.01.2023. December 2022 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.02.2023. јануар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.02.2023. January 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.03.2023. фебруар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.03.2023. February 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.04.2023. март 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.04.2023. March 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 29.05.2023. април 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 29.05.2023. April 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.06.2023. мај 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.06.2023. May 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.07.2023. јун 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.07.2023. June 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 28.08.2023. јул 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 28.08.2023. July 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.09.2023. август 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.09.2023. August 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 02.10.2023. 2022. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2023. БИЛТЕН годишње Tourism 02.10.2023. 2022 BULLETIN - TOURISM, 2023 BULLETIN annual
Туризам 27.10.2023. септембар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.10.2023. September 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.11.2023. октобар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.11.2023. October 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.12.2023. новембар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.12.2023. November 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly