ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Становништво 28.02.2022. 2021. Унутрашње миграције саопштење годишње Population 28.02.2022. 2021 Internal migratiobn release annual
Становништво 26.04.2022. 2021. Рођени и умрли у Републици Српској саопштење годишње Population 26.04.2022. 2021 Births and deaths in Republika Srpska release annual
Становништво 26.04.2022. 2021. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској саопштење годишње Population 26.04.2022. 2021 Marriages and divorces in Republika Srpska release annual
Становништво 01.06.2022. 2021. Процијена броја становника саопштење годишње Population 01.06.2022. 2021 Estimated population release annual
Становништво 01.06.2022. 2021. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета саопштење годишње Population 01.06.2022. 2021 Abbreviated (approximate) life tables release annual
Становништво 12.09.2022. 2021. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2022. БИЛТЕН годишње Population 12.09.2022. 2021 BULLETIN - DEMOGRAPHIC STATISTICS, 2022 BULLETIN annual