ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Социјална заштита 25.01.2022. 2020. Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS) саопштење годишње Social welfare 25.01.2022. 2020 Integrated system of social welfare (ESSPROS) release annual
Социјална заштита 25.05.2022. 2021. Корисници додатка за дјецу саопштење годишње Social welfare 25.05.2022. 2021 Child support beneficiaries release annual
Социјална заштита 15.06.2022. 2021. Корисници социјалне заштите саопштење годишње Social welfare 15.06.2022. 2021 Social welfare beneficiaries release annual
Социјална заштита 15.06.2022. 2021. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле саопштење годишње Social welfare 15.06.2022. 2021 Social welfare institutions for children, youth and adults release annual
Социјална заштита 15.06.2022. 2021. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској саопштење годишње Social welfare 15.06.2022. 2021 Guardianship, foster care and adoption in Republika Srpska release annual
Социјална заштита 22.08.2022. 2021. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2022. БИЛТЕН годишње Social welfare 22.08.2022. 2021 BULLETIN - SOCIAL WELFARE, 2022 BULLETIN annual
Социјална заштита 25.10.2022. 2021. Интегрисани систем социјалне заштите, ESSPROS (претходни подаци) саопштење годишње Social welfare 25.10.2022. 2021 Integrated system of social protection ESSPROS (preliminary data) release annual