ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Саобраћај и везе 27.01.2022. четврто тромјесечје 2021. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде саопштење тромјесечно Transport and communications 27.01.2022. Fourth quarter 2021 Registered road motor vehicles and trailers and traffic accidents release quarterly
Саобраћај и везе 25.02.2022. четврто тромјесечје 2021. Поштанске и телекомуникационе услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.02.2022. Fourth quarter 2021 Postal and telecommunication services release quarterly
Саобраћај и везе 25.02.2022. четврто тромјесечје 2021. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.02.2022. Fourth quarter 2021 Road and railway passenger transport and airport services release quarterly
Саобраћај и везе 15.03.2022. четврто тромјесечје 2021. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.03.2022. Fourth quarter 2021 Cross-border traffic of goods and freight motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 15.03.2022. четврто тромјесечје 2021. Гранични промет путника и путничких моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.03.2022. Fourth quarter 2021 Cross-border traffic of passengers and passenger motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 26.04.2022. прво тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде саопштење тромјесечно Transport and communications 26.04.2022. First quarter 2022 Registered road motor vehicles and trailers and traffic accidents release quarterly
Саобраћај и везе 25.05.2022. прво тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.05.2022. First quarter 2022 Road and railway passenger transport and airport services release quarterly
Саобраћај и везе 25.05.2022. прво тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.05.2022. First quarter 2022 Postal and telecommunication services release quarterly
Саобраћај и везе 15.06.2022. прво тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.06.2022. First quarter 2022 Cross-border traffic of goods and freight motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 15.06.2022. прво тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.06.2022. First quarter 2022 Cross-border traffic of passengers and passenger motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 25.07.2022. друго тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде саопштење тромјесечно Transport and communications 25.07.2022. Second quarter 2022 Registered road motor vehicles and trailers and traffic accidents release quarterly
Саобраћај и везе 25.08.2022. друго тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.08.2022. Second quarter 2022 Road and railway passenger transport and airport services release quarterly
Саобраћај и везе 25.08.2022. друго тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.08.2022. Second quarter 2022 Postal and telecommunication services release quarterly
Саобраћај и везе 15.09.2022. друго тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.09.2022. Second quarter 2022 Cross-border traffic of goods and freight motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 15.09.2022. друго тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.09.2022. Second quarter 2022 Cross-border traffic of passengers and passenger motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 05.10.2022. 2021. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2022. БИЛТЕН годишње Transport and communications 05.10.2022. 2021 BULLETIN - TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, 2022 BULLETIN annual
Саобраћај и везе 25.10.2022. треће тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде саопштење тромјесечно Transport and communications 25.10.2022. Third quarter 2022 Registered road motor vehicles and trailers and traffic accidents release quarterly
Саобраћај и везе 25.11.2022. треће тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.11.2022. Third quarter 2022 Road and railway passenger transport and airport services release quarterly
Саобраћај и везе 25.11.2022. треће тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге саопштење тромјесечно Transport and communications 25.11.2022. Third quarter 2022 Postal and telecommunication services release quarterly
Саобраћај и везе 15.12.2022. треће тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.12.2022. Third quarter 2022 Cross-border traffic of goods and freight motor vehicles release quarterly
Саобраћај и везе 15.12.2022. треће тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила саопштење тромјесечно Transport and communications 15.12.2022. Third quarter 2022 Cross-border traffic of passengers and passenger motor vehicles release quarterly