ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Рад (плате и запосленост) 23.01.2023. децембар 2022. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 23.01.2023. December 2022 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 22.02.2023. јануар 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.02.2023. January 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 13.03.2023. четврто тромјесечје 2022. Анкета о радној снази саопштење тромјесечно Labour force survey 13.03.2023. Fourth quarter 2022 Labour force survey release quarterly
Рад (плате и запосленост) 22.03.2023. фебруар 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.03.2023. February 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 03.04.2023. 2022. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2023. БИЛТЕН годишње Labour (wages and employment) 03.04.2023. 2022 BULLETIN - WAGES, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT, 2023 BULLETIN annual
Рад (плате и запосленост) 03.04.2023. 2022. Анкета о радној снази саопштење годишње Labour force survey 03.04.2023. 2022 Labour force survey release annual
Рад (плате и запосленост) 24.04.2023. март 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 24.04.2023. March 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 22.05.2023. април 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.05.2023. April 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 12.06.2023. прво тромјесечје 2023. Анкета о радној снази саопштење тромјесечно Labour force survey 12.06.2023. First quarter 2023 Labour force survey release quarterly
Рад (плате и запосленост) 22.06.2023. мај 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.06.2023. May 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 17.07.2023. март 2023. Запослени саопштење полугодишње Labour (wages and employment) 17.07.2023. March 2023 Employees release semi-annual
Рад (плате и запосленост) 24.07.2023. јун 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 24.07.2023. June 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 22.08.2023. јул 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.08.2023. July 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 11.09.2023. друго тромјесечје 2023. Анкета о радној снази саопштење тромјесечно Labour force survey 11.09.2023. Second quarter 2023 Labour force survey release quarterly
Рад (плате и запосленост) 22.09.2023. август 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.09.2023. August 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 23.10.2023. септембар 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 23.10.2023. September 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 22.11.2023. октобар 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.11.2023. October 2023 Average wages of employees release monthly
Рад (плате и запосленост) 27.11.2023. септембар 2023. Запослени саопштење полугодишње Labour (wages and employment) 27.11.2023. September 2023 Employees release semi-annual
Рад (плате и запосленост) 11.12.2023. треће тромјесечје 2023. Анкета о радној снази саопштење тромјесечно Labour force survey 11.12.2023. Third quarter 2023 Labour force survey release quarterly
Рад (плате и запосленост) 22.12.2023. новембар 2023. Просјечне плате запослених саопштење мјесечно Labour (wages and employment) 22.12.2023. November 2023 Average wages of employees release monthly