ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Правосуђе 15.05.2023. 2022. Малољетни учиниоци кривичних дјела саопштење годишње Adminisration of justice 15.05.2023. 2022 Juvenile perpetrators of criminal offences release annual
Правосуђе 15.05.2023. 2022. Пунољетни учиниоци кривичних дјела саопштење годишње Adminisration of justice 15.05.2023. 2022 Adult perpetrators of criminal offences release annual