ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Пољопривреда и рибарство 20.01.2022. 2021. Структура инкубаторских станица саопштење годишње Agriculture and fishery 20.01.2022. 2021 Structure of hatcheries release annual
Пољопривреда и рибарство 25.01.2022. децембар 2021. Активности инкубаторских станица  саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.01.2022. December 2021 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.01.2022. децембар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.01.2022. December 2021 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 31.01.2022. децембар 2021. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 31.01.2022. December 2021 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 31.01.2022. децембар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 31.01.2022. December 2021 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 15.02.2022. 2021. Прикупљање млијека и производња млијечних производа саопштење годишње Agriculture and fishery 15.02.2022. 2021 Collection of milk and dairy products release annual
Пољопривреда и рибарство 21.02.2022. четврто тромјесечје 2021. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 21.02.2022. Fourth quarter 2021 Purchase and sale of agricultural, forestry and fishery products release quarterly
Пољопривреда и рибарство 25.02.2022. јануар 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.02.2022. January 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.02.2022. јануар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.02.2022. January 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.02.2022. четврто тромјесечје 2021. Индекси цијена у пољопривреди саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 25.02.2022. Fourth quarter 2021 Agricultural price indices release quarterly
Пољопривреда и рибарство 02.03.2022. јануар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 02.03.2022. January 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 02.03.2022. јануар 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 02.03.2022. January 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 15.03.2022. 2021. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 15.03.2022. 2021 Sown areas in autumn (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 21.03.2022. 2021. Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 21.03.2022. 2021 Number of livestock and animal production (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 25.03.2022. фебруар 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.03.2022. February 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.03.2022. фебруар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.03.2022. February 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.03.2022. фебруар 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.03.2022. February 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.03.2022. фебруар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.03.2022. February 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.03.2022. 2021. Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 30.03.2022. 2021 Production and use of milk on farms (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 26.04.2022. март 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.04.2022. March 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 26.04.2022. март 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.04.2022. March 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 03.05.2022. 2021. Аквакултура саопштење годишње Agriculture and fishery 03.05.2022. 2021 Aquaculture release annual
Пољопривреда и рибарство 03.05.2022. март 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 03.05.2022. March 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 03.05.2022. март 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 03.05.2022. March 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 20.05.2022. 2021. Индекси обима пољопривредне производње (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 20.05.2022. 2021 Volume indices of agricultural production (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 20.05.2022. прво тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 20.05.2022. First quarter 2022 Purchase and sale of agricultural, forestry and fishery products release quarterly
Пољопривреда и рибарство 25.05.2022. април 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.05.2022. April 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.05.2022. април 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.05.2022. April 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.05.2022. прво тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 25.05.2022. First quarter 2022 Аgricultural price indices release quarterly
Пољопривреда и рибарство 30.05.2022. април 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.05.2022. April 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.05.2022. април 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.05.2022. April 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 27.06.2022. мај 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 27.06.2022. May 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 27.06.2022. мај 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 27.06.2022. May 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.06.2022. мај 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.06.2022. May 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.06.2022. мај 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.06.2022. May 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 15.07.2022. 2021. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 15.07.2022. 2021 Areas and plantations at the end of spring sowing (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 20.07.2022. 2022. Очекивани приноси важнијих раних усјева и воћа (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 20.07.2022. 2022 Expected yields of major erarly crops and fruits (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 25.07.2022. јун 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.07.2022. June 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.07.2022. јун 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.07.2022. June 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 01.08.2022. јун 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 01.08.2022. June 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 01.08.2022. јун 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 01.08.2022. June 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 22.08.2022. друго тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 22.08.2022. Second quarter 2022 Purchase and sale of agricultural, forestry and fishery products release quarterly
Пољопривреда и рибарство 25.08.2022. јул 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.08.2022. July 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.08.2022. јул 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.08.2022. July 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.08.2022. друго тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 25.08.2022. Second quarter 2022 Аgricultural price indices release quarterly
Пољопривреда и рибарство 30.08.2022. јул 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.08.2022. July 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.08.2022. јул 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.08.2022. July 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 26.09.2022. август 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.09.2022. August 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 26.09.2022. август 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.09.2022. August 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.09.2022. август 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.09.2022. August 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.09.2022. август 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.09.2022. August 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 17.10.2022. 2021. Очекивани приноси важнијих касних усјева, воћа и винограда (претходни подаци) саопштење годишње Agriculture and fishery 17.10.2022. 2021 Expected yields of major late-season crops, fruits and vineyards (preliminary data) release annual
Пољопривреда и рибарство 25.10.2022. септембар 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.10.2022. September 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.10.2022. септембар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.10.2022. September 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 31.10.2022. септембар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 31.10.2022. September 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 31.10.2022. септембар 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 31.10.2022. September 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 22.11.2022. треће тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 22.11.2022. Third quarter 2022 Purchase and sale of agricultural, forestry and fishery products release quarterly
Пољопривреда и рибарство 22.11.2022. 2021. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2022. БИЛТЕН годишње Agriculture and fishery 22.11.2022. 2021 BULLETIN - ECONOMIC ACCOUNTS AND PRICES FOR AGRICULTURE, 2022 BULLETIN annual
Пољопривреда и рибарство 25.11.2022. октобар 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.11.2022. October 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.11.2022. октобар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 25.11.2022. October 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 25.11.2022. треће тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди саопштење тромјесечно Agriculture and fishery 25.11.2022. Third quarter 2022 Аgricultural price indices release quarterly
Пољопривреда и рибарство 30.11.2022. октобар 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.11.2022. October 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.11.2022. октобар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.11.2022. October 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly
Пољопривреда и рибарство 26.12.2022. новембар 2022. Активности инкубаторских станица саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.12.2022. November 2022 Activities of hatcheries release monthly
Пољопривреда и рибарство 26.12.2022. новембар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа саопштење мјесечно Agriculture and fishery 26.12.2022. November 2022 Collection of cow's milk and production of dairy products release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.12.2022. новембар 2022. Клање стоке и живине у кланицама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.12.2022. November 2022 Slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses release monthly
Пољопривреда и рибарство 30.12.2022. новембар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама саопштење мјесечно Agriculture and fishery 30.12.2022. November 2022 Value of agricultural products sold in green markets release monthly