ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Образовање 30.03.2023. 2022. Образовање у саобраћају саопштење годишње Education 30.03.2023. 2022 Education in traffic release annual
Образовање 25.04.2023. 2022. Домови ученика и студената (претходни подаци) саопштење годишње Education 25.04.2023. 2022 Boarding homes for pupils and students (preliminary data) release annual
Образовање 15.11.2023. 2022. Финансијска статистика образовања саопштење годишње Education 15.11.2023. 2022 Financial statistics of education release annual
Образовање 15.12.2023. 2022. Анкета о образовању одраслих саопштење вишегодишње Education 15.12.2023. 2022 Survey on adult education release multi-annual
Образовање (предшколско) 25.01.2023. школска година 2022/2023. Предшколске установе (претходни подаци) саопштење годишње Education (pre-school) 25.01.2023. School year 2022/2023 Preschool institutions (preliminary data) release annual
Образовање (предшколско) 18.04.2023. школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023. БИЛТЕН годишње Education (pre-school) 18.04.2023. School year 2022/2023 BULLETIN - PRE-SCHOOL EDUCATION, 2022/2023 BULLETIN annual
Образовање (основно) 28.02.2023. почетак школске године 2022/2023. Наставници основних школа (претходни подаци) саопштење годишње Education (primary) 28.02.2023. Beginning of the school year 2022/2023 Primary school teachers (preliminary data) release annual
Образовање (основно) 28.02.2023. крај школске године 2021/2022. Основне школе (претходни подаци) саопштење годишње Education (primary) 28.02.2023. End of the school year 2021/2022 Primary schools (preliminary data) release annual
Образовање (основно) 28.02.2023. почетак школске године 2022/2023. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци) саопштење годишње Education (primary) 28.02.2023. Beginning of the school year 2022/2023 Primary school pupils by grade (preliminary data) release annual
Образовање (основно) 28.02.2023. крај школске године 2021/2022. и почетак школске године 2022/2023. Основне школе по општинама (претходни подаци) саопштење годишње Education (primary) 28.02.2023. End of the school year 2021/2022 and beginning of the school year 2022/2023 Primary school by municipality (preliminary data) release annual
Образовање (основно) 05.06.2023. школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023. БИЛТЕН годишње Education (primary) 05.06.2023. School year 2022/2023 BULLETIN - PRIMARY EDUCATION, 2022/2023 BULLETIN annual
Образовање (средње) 27.03.2023. школска година 2022/2023. Наставници средњих школа (претходни подаци) саопштење годишње Education (secondary) 27.03.2023. School year 2022/2023 Secondary school teachers (preliminary data) release annual
Образовање (средње) 27.03.2023. школска година 2022/2023. Средње школе по разредима (претходни подаци) саопштење годишње Education (secondary) 27.03.2023. School year 2022/2023 Secondary schools by grade (preliminary data) release annual
Образовање (средње) 27.03.2023. школска година 2022/2023. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци) саопштење годишње Education (secondary) 27.03.2023. School year 2022/2023 Secondary schools by field of study (preliminary data) release annual
Образовање (средње) 27.03.2023. школска година 2022/2023. Средње школе на крају школске године (претходни подаци) саопштење годишње Education (secondary) 27.03.2023. School year 2022/2023 Secondary schools at the end of the school year (preliminary data) release annual
Образовање (средње) 26.06.2023. школска година 2022/2023. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023. БИЛТЕН годишње Education (secondary) 26.06.2023. School year 2022/2023 BULLETIN - SECONDARY EDUCATION, 2022/2023 BULLETIN annual
Образовање (високо) 18.04.2023. 2022. Доктори наука (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. 2022 Doctors of science (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. школска година 2022/2023. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. School year 2022/2023 Teachers and assistants in higher education institutions (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. 2022. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. 2022 Masters of science, masters end specialists, (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. школска година 2022/2023. Уписани студенти (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. School year 2022/2023 Enrolled students (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. 2022. Дипломирани студенти (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. 2022 Graduated students (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. школска година 2022/2023. Уписани на магистaрске, мастер и специјалистичке студије (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. School year 2022/2023 Еnrolled in master of science, master and specialist studies, (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 18.04.2023. школска година 2022/2023. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 18.04.2023. School year 2022/2023 Doctoral candidates - persons in the process of acquiring a doctorate of science (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 02.10.2023. школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023. БИЛТЕН годишње Education (higher) 02.10.2023. School year 2022/2023 BULLETIN - HIGHER EDUCATION, 2022/2023 BULLETIN annual