ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Наука, технологија и иновације 01.08.2023. 2022-2023. Буџетска издвајања за истраживање и развој саопштење годишње Science, technology and innovation 01.08.2023. 2022-2023 Government budget aprpriations or outlays for R&D release biennial
Наука, технологија и иновације 01.11.2023. 2022. Истраживање и развој саопштење годишње Science, technology and innovation 01.11.2023. 2022 Research and development release annual
Наука, технологија и иновације 15.11.2023. 2020-2022. Иновактивне активности предузећа саопштење двогодишње Science, technology and innovation 15.11.2023. 2020-2022 Innovation activity of enterprises release two-year