ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Информационо друштво 05.10.2023. 2023. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима саопштење годишње Information society 05.10.2023. 2023 Use of information and communication technologies in enterprises release annual
Информационо друштво 05.10.2023. 2023. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно саопштење годишње Information society 05.10.2023. 2023 Use of information and communication technologies in households release annual