ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Индустрија 23.01.2023. децембар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.01.2023. December 2022 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.01.2023. новембар 2022. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 23.01.2023. November 2022 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 23.01.2023. децембар 2022. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 23.01.2023. December 2022 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.01.2023. децембар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.01.2023. December 2022 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.01.2023. новембар 2022. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.01.2023. November 2022 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 09.03.2023. јануар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 09.03.2023. January 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 09.03.2023. децембар 2022. Индекси индустријске производње саопштење мјесечно Industry 09.03.2023. December 2022 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 10.03.2023. јануар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 10.03.2023. January 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 13.03.2023. јануар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 13.03.2023. January 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 13.03.2023. децембар 2022. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 13.03.2023. December 2022 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 14.03.2023. 2022. Мјесечна серија индекса индустријске производње  саопштење годишње Industry 14.03.2023. 2022 Monthly series of industrial production indices  release annual
Индустрија 22.03.2023. фебруар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.03.2023. February 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 22.03.2023. фебруар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.03.2023. February 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.03.2023. јануар 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.03.2023. January 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 30.03.2023. фебруар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.03.2023. February 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.03.2023. јануар 2023. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.03.2023. January 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 24.04.2023. март 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 24.04.2023. March 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 24.04.2023. фебруар 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 24.04.2023. February 2023 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 24.04.2023. март 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 24.04.2023. March 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 03.05.2023. март 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 03.05.2023. March 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 03.05.2023. фебруар 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 03.05.2023. February 2023 Industrial turnover index  release monthly
Индустрија 22.05.2023. април 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.05.2023. April 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.05.2023. март 2023. Индекси индустријске производње саопштење мјесечно Industry 22.05.2023. March 2023 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 22.05.2023. април 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.05.2023. April 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.05.2023. април 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.05.2023. April 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.05.2023. март 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.05.2023. March 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.06.2023. мај 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.06.2023. May 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.06.2023. април 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.06.2023. April 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.06.2023. мај 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.06.2023. May 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.06.2023. мај 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.06.2023. May 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.06.2023. април 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.06.2023. April 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 03.07.2023. 2022. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци) саопштење годишње Industry 03.07.2023. 2022 Industrial production PRODCOM (preliminary data) release annual
Индустрија 24.07.2023. јун 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 24.07.2023. June 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 24.07.2023. мај 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 24.07.2023. May 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 24.07.2023. јун 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 24.07.2023. June 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 31.08.2023. јун 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 31.08.2023. June 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 31.08.2023. мај 2023. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 31.08.2023. May 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.08.2023. јул 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.08.2023. July 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.08.2023. јун 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.08.2023. June 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.08.2023. јул 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.08.2023. July 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.08.2023. јул 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.08.2023. July 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.08.2023. јун 2023. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.08.2023. June 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.09.2023. август 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.09.2023. August 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.09.2023. јул 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.09.2023. July 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.09.2023. август 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.09.2023. August 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 02.10.2023. јул 2023. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 02.10.2023. July 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 02.10.2023. август 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 02.10.2023. August 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.10.2023. септембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.10.2023. September 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.10.2023. август 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 23.10.2023. August 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 23.10.2023. септембар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 23.10.2023. September 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.10.2023. септембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.10.2023. September 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.10.2023. август 2023. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.10.2023. August 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.11.2023. октобар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.11.2023. October 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.11.2023. септембар 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.11.2023. September 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.11.2023. октобар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.11.2023. October 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.11.2023. октобар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.11.2023. October 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.11.2023. септембар 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.11.2023. September 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.12.2023. новембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.12.2023. November 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.12.2023. октобар 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.12.2023. October 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.12.2023. новембар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.12.2023. November 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 27.12.2023. 2022. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2023. БИЛТЕН годишње Industry 27.12.2023. 2022 BULLETIN - INDUSTRY, 2023 BULLETIN annual
Индустрија 29.12.2023. новембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 29.12.2023. November 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 29.12.2023. октобар 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 29.12.2023. October 2023 Industrial turnover index release monthly