ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Енергетика 20.10.2023. 2022. Биланс топлотне енергије саопштење годишње Energy 20.10.2023. 2022 Balance of heat release annual
Енергетика 20.10.2023. 2022. Биланс угља саопштење годишње Energy 20.10.2023. 2022 Balance of coal release annual
Енергетика 20.10.2023. 2022. Биланс електричне енергије саопштење годишње Energy 20.10.2023. 2022 Balance of electricity release annual
Енергетика 20.10.2023. 2022. Биланс биогаса саопштење годишње Energy 20.10.2023. 2022 Balance of biogas release annual
Енергетика 20.10.2023. 2022. Биланс природног гаса саопштење годишње Energy 20.10.2023. 2022 Balance of natural gas release annual
Енергетика 30.11.2023. 2022. Биланс нафте и деривата нафте саопштење годишње Energy 30.11.2023. 2022 Balance of oil and petroleum products release annual
Енергетика 25.12.2023. 2022. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2023. БИЛТЕН годишње Energy 25.12.2023. 2022 BULLETIN - ENERGY BALANCES, 2023 BULLETIN annual