Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.01.2024. децембар 2023. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.01.2024. December 2023 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.02.2024. четврто тромјесечје 2023. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 26.02.2024. Fourth quarter 2023 Short-term Indicators Of Distributive Trade And Other Services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.02.2024. четврто тромјесечје 2023. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 26.02.2024. Fourth quarter 2023 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 04.03.2024. јануар 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 04.03.2024. January 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.03.2024. фебруар 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 25.03.2024. February 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.04.2024. март 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.04.2024. March 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.05.2024. април 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.05.2024. April 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.05.2024. прво тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 24.05.2024. First quarter 2024 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 27.05.2024. прво тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 27.05.2024. First quarter 2024 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.06.2024. мај 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.06.2024. May 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.07.2024. јун 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.07.2024. June 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.08.2024. јул 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 26.08.2024. July 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.08.2024. друго тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 26.08.2024. Second quarter 2024 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.08.2024. друго тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 26.08.2024. Second quarter 2024 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.09.2024. август 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.09.2024. August 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.10.2024. септембар 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.10.2024. September 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.11.2024. октобар 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 25.11.2024. October 2024 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.11.2024. треће тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 25.11.2024. Third quarter 2024 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.11.2024. треће тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 25.11.2024. Third quarter 2024 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.12.2024. новембар 2024. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.12.2024. November 2024 Retail trade release monthly