ОБЛАСТ Датум
објављивања
Референтни период Наслов Тип публикације Периодика FIELD Date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.01.2022. децембар 2021. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.01.2022. December 2021 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.02.2022. четврто тромјесечје 2021. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 24.02.2022. Fourth quarter 2021 Short-term Indicators Of Distributive Trade And Other Services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 02.03.2022. јануар 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 02.03.2022. January 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 07.03.2022. четврто тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 07.03.2022. Fourth quarter 2021 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.03.2022. фебруар 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.03.2022. February 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.04.2022. март 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 26.04.2022. March 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.05.2022. април 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.05.2022. April 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.05.2022. прво тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 24.05.2022. First quarter 2022 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.05.2022. прво тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 25.05.2022. First quarter 2022 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.06.2022. мај 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.06.2022. May 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.07.2022. јун 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 25.07.2022. June 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.08.2022. јул 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.08.2022. July 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.08.2022. друго тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 24.08.2022. Second quarter 2022 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.08.2022. друго тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 25.08.2022. Second quarter 2022 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.09.2022. август 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 26.09.2022. August 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.10.2022. септембар 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.10.2022. September 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.11.2022. октобар 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 24.11.2022. October 2022 Retail trade release monthly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 24.11.2022. треће тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 24.11.2022. Third quarter 2022 Short-term indicators of distributive trade and other services release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 25.11.2022. треће тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга саопштење тромјесечно Distributive trade and other services 25.11.2022. Third quarter 2022 Services producer price indices release quarterly
Дистрибутивна трговина и остале услуге 26.12.2022. новембар 2022. Трговина на мало саопштење мјесечно Distributive trade and other services 26.12.2022. November 2022 Retail trade release monthly