Клање стоке и живине у кланицама, април 2020.
 

 

 

 

 

 

Током априла 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, смањен је број закланих грла свих врста домаћих животиња и то: говеда за 5,4%, живине за 9,7%, свиња за 27,9% и оваца за 67,2%. У истом периоду забиљежено је смањење нето тежине заклане живине за 3,9%, говеда за 4,3%, свиња за 23,0% и оваца за 64,6%.


У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 38,9%, говеда за 36,2%, као и смањење броја заклане живине за 7,5% и свиња за 10,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 41,8% и говеда за 27,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 0,1% и свиња за 10,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

Нисте регистровани?