Иновативне активности предузећа, 2016-2018.
 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

У периоду 2016 - 2018. године, 24,3% предузећа спровело је бар једну од наведених иновативних активности, док 75,7% предузећа уопште није спроводило иновативне активности.

 

Највећи број предузећа спровео је активности у вези са иновацијама производа или процеса. Иновација производа је нови или побољшани производ (роба или услуга) која се значајно разликује од претходних производа или услуга предузећа, а којa је имплементирана на тржишту. У периоду 2016 - 2018. године, 17,5%  предузећа је увело иновацију производа.

 

Иновација пословног процеса је нови или побољшани пословни процес који је уведен за једну или више пословних функција који се значајно разликује од претходних пословних функција и који је имплементиран у предузећу. У периоду 2016 - 2018. године 16,5% предузећа је увело иновацију пословног процеса.

 

Иновативна активност предузећа повећава се са њиховом величином, тако да је 48,2% иновативно активних предузећа у посматраном броју великих предузећа (250 и више запослених), затим 28,3% у посматраном броју средњих предузећа (50-249 запослених), док је 21,9% иновативно активних предузећа из групе малих предузећа (10-49 запослених).

 

Посматрано по подручјима Класификације дјелатности БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2., највише су иновативно активнa била предузећа која припадају подручју Информације и комуникације, њих 36,2%.

 

Од укупног броја предузећа, највећи број предузећа стратегије фокус на задовољење постојећих клијената и фокус на висок квалитет означио је веома значајним у свом пословању.

 

Скоро двије трећине предузећа у посматраном периоду купило је машине, опрему или софтвер на бази исте или побољшане технологије коју је раније већ користило.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

   

Нисте регистровани?