Угоститељство

 

 

 

 

Краткорочни индикатори у угоститељству, IV тромјесечје 2015.
            Промет у угоститетљству у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2015. године у односу на исти период претходне године већи је за 1,5%, у односу на више
 
страна 1 од 1