Годишња саопштења становништва, 2021. година

 

 

 

 

 

 2021.                                                                                                                                               

 

 

ПРОЦЈЕНЕ СТАНОВНИШТВА                                                                        

 

 

 

СКРАЋЕНЕ (АПРОКСИМАТИВНЕ) ТАБЛИЦЕ МОРТАЛИТЕТА                                                                  

 

  

 

РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                                        

 

   

 

СКЛОПЉЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                    

 

   

 

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ