Трговина на мало, октобар 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 3,5%, а у сталним цијенама мањи је за 0,3%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 2,0%, док је промет у трговини горивима и мазивима већи за 8,2%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-октобар 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 27,9%, док је реално већи за 13,2%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 1,2%, а у сталним цијенама мањи je за 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ