Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2022. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2021. године, већа је за 2,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 8,6%, док је на објектима високоградње мања за 6,0%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2022. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 2,2%, док је на објектима високоградње мања за 1,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ