Основно образовање, крај 2020/2021. и почетак 2021/2022.

 

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2020/2021 - почетак 2021/2022. (претходни подаци)                                                                         

 

   Наставно особље основних школа на почетку школске године 

   Основне школе по општинама на крају и на почетку школске године

   Основне школе на крају школске године

   Ученици основних школа по разредима на почетку школске године