Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2021. година

 

 

 

 

 2021.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје