Индекси индустријске производње, јануар 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2022. године, у поређењу са децембром 2021. године, мања је за 1,4%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2022. године, у поређењу са јануаром 2021. године, већа је за 3,5%.

У јануару 2022. године у односу на децембар 2021. године десезонирана индустријска производња енергије већа је за 5,4%, интермедијарних производа за 1,5%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,7%, капиталних производа за 4,6% и производња трајних производа за широку потрошњу за 10,3%.

У јануару 2022. године у односу на јануар 2021. године календарски прилагођена индустријска производња капиталних производа већа је за 23,0%, интермедијарних производа за 7,2%, енергије за 5,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 14,1%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2022. године у поређењу са децембром 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 3,0%, Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 1,0%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 1,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2022. године у поређењу са јануаром 2021. године, у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 17,4%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 4,4% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 2,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ