Годишња саопштења структурних пословних статистика, 2018. година

 

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                                           

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОСЛОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА                       

 

   

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ ПОДРУЖНИЦА