Тромјесечна саопштења спољне трговине, 2020.

 

 

 

 

 2020.                                                                                                                                               

 

 

ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ И УВОЗНИХ ЦИЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                         

 

   I тромјесечје

   II тромјесечје

   III тромјесечје

   IV тромјесечје