Тромјесечна саопштења грађевинарства, 2020. година

 

 

 

 

 

 2020.                                                                                                                  

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ                                                                            

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА                                                                            

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА У СТАНОГРАДЊИ                                                                            

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје