Клање стоке и живине у кланицама, мај 2021.

 

 

 

 

 

Током маја 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, повећан је број закланих оваца за 73,2%, говеда за 31,4%, живине за 23,6% и свиња за 14,6%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 59,7%, живине за 20,8%, говеда за 20,6% и свиња за 12,0%.

У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2021. године забиљежено је смањење бројa закланих свиња за 1,5%, живине за 4,0%, оваца за 4,2% и говеда за 12,9%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих свиња за 7,8%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 5,5%, живине за 5,9% и говеда за 11,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ