Просјечне плате запослених, март 2021.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у марту 2021. године износила је 978 КМ и мања је номинално за 0,6%, а реално за 1,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 2,3%, а реално за 3,1%. Просјечна бруто плата исплаћена у марту 2021. године износила је 1 518 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ