Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2019. година

 

 

 

 

 2019.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје 2019.

   друго тромјесечје 2019.

   треће тромјесечје 2019.

   четврто тромјесечје 2019.