Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2018. година

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

   четврто тромјесечје 2018.