Годишња саопштења истраживање и развој и иновације, 2018. година

 

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                                              

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                                                                   

 

   

 

 

БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                   

 

   

 

 

ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА